Mazidło (łac. linimentum) – galenowa półstała postać leku, o konsystencji rzadszej od maści. Jako podłoża do sporządzania mazideł stosuje się:

  • olej tłusty (roślinny), np. oliwamazidło olejowe
  • lanolinamazidło lanolinowe,
  • mydłomazidło mydlane
Mazidło

W podłożu tym są rozpuszczone lub zawieszone (zawiesina, emulsja) substancje lecznicze (jedna lub więcej).

Mazidła podaje się zewnętrznie, naskórnie. Są stosowane w dermatologii. Istotą stosowania mazideł jest wykorzystanie rozpuszczalności hydrofobowej substancji leczniczej w podłożu tłustym oraz/albo zapewnienie przylegania tej postaci leku do skóry, podobnie jak w przypadku maści.

Przykłady mazideł

Zobacz teżEdytuj

Postacie leków dermatologicznych