md5sumprogram komputerowy służący do obliczania i weryfikacji funkcji skrótu algorytmem MD5.

Program md5sum generuje z dowolnego ciągu danych 128-bitowe sumy kontrolne. Opisuje to specyfikacja RFC1321[1]. Skrót MD5 lub suma kontrolna jest używana jako cyfrowy odcisk pliku (z ang. digital fingerprint). Jest bardzo mało prawdopodobne, że dwa różne pliki istniejące w świecie rzeczywistym będą miały taką samą wartość skrótu MD5. Jednak w przypadku wszystkich takich algorytmów teoretycznie istnieje nieograniczona liczba plików, które będą miały ten sam skrót MD5. W 2004 roku znaleziono sposób na generowanie kolizji MD5. Prawie każda zmiana w pliku spowoduje, że jego suma kontrolna MD5 również się zmieni. Skrót MD5 jest powszechnie używany do weryfikowania integralności plików. To znaczy pozwala on zweryfikować, że plik nie został zmieniony z powodu transferu plików, błędu dysku itd.

Program md5sum jest instalowany domyślnie w większości systemów Unix, Linux i Unix podobnych systemów operacyjnych lub w warstwie kompatybilności. BSD (w tym OS X) mają podobne narzędzia zwane md5. Dla systemu Microsoft Windows też istnieje aplikacja md5.

Składnia wywołania

edytuj
$ md5sum [opcje] <plik>

Opcje:

  • -b, --binary – praca programu w trybie binarnym
  • -c, --check – weryfikacja pliku
  • -t, --text – praca programu w trybie tekstowym
  • -help – wyświetlenie pomocy do programu
  • -version – wyświetlenie wersji programu

Sprawdzanie poprawności pliku

edytuj

Aby sprawdzić, czy dany plik jest prawidłowy, należy przekazać dane wyjściowe poprzedniego md5sum i uruchomić go z przełącznikiem -c. W związku z tym należy wykonać dwa następujące kroki:

1. Obliczyć sumę MD5 i zapisać ją w pliku:

$ md5sum plik > plik.md5

2. Sprawdzić poprawność:

$ md5sum -c plik.md5

Jeśli plik nie jest obecny, albo parametr pliku zostanie pominięty, to program odczyta dane z wejścia standardowego. Nie można obliczyć sumy kontrolnej dla całego katalogu. Można rekursywnie sprawdzić każdy pojedynczy plik. Są na to dwa sposoby:

  • Należy znaleźć pliki w połączeniu z md5sum:
find -s katalog - type f -print0 | xargs -0 md5sum >> plik.md5

lub

find -s katalog - type f -exec md5sum {} \; >> plik.md5

Sumy kontrolne wszystkich plików będą przechowywane wewnątrz katalogu w pliku plik.md5. Następnie można je sprawdzić w katalogu przez skopiowane tego pliku. Przejdź do lokalizacji katalogu skopiuj plik i uruchom:

md5sum /path/to/plik.md5 - c
  • Można zainstalować program md5deep, w którym jest opcja cykliczna:
md5deep - rl katalogu > plik.md5

następnie postępować jak wyżej.

Przypisy

edytuj

Zobacz też

edytuj