Mehmed I Girej

Mehmed I Girej (1465-1523), zwany Wielkim – chan krymski od stycznia 1515 roku. Władzę przejął po śmierci swojego ojca – chana Mengli I Gireja.

Mengli I Girej
Ilustracja
Mehmed I Girej (po lewej) ze swoim ojcem Mengli I Girejem (w środku) i sułtanem Bajazydem II (po prawej)
chan krymski
Okres od stycznia 1515
do 1523
Poprzednik Mengli I Girej
Następca Ğazı I Girej
Dane biograficzne
Dynastia Girejów
Data urodzenia 1465
Data śmierci 1523
Ojciec Mengli I Girej

25 października 1520 roku zawarł przymierze z Zygmuntem I Starym.

W 1521 uderzył na Kazań, gdzie osadził na tronie swojego brata - Sahiba I Gireja. W lipcu 1521 zadał ciężki cios wielkiemu księciu moskiewskiemu Wasylowi III, gdy zjednoczył wojska Tatarów krymskich i kazańskich i uderzył na Moskwę.

Zmarł jesienią 1523 roku.