Metameryzm

Ten artykuł dotyczy metamerii barw. Zobacz też: inne znaczenia terminu metameria.

Metameryzm (metameria barw[1]) – zjawisko polegające na różnym odbiorze barwy tej samej substancji barwiącej (np. zawartej w farbie) uzależnionym od rodzaju światła, w którym substancja barwiąca jest oglądana. Substancja barwiąca o silnym metameryzmie to substancja silnie zmieniająca barwę pod wpływem zmian widma światła oświetlenia. Zjawisko metameryzmu spektakularnie ujawnia się wówczas, gdy dwie substancje barwiące oglądane w tym samym oświetleniu (np. dziennym) odczytywane są jako zbliżone barwą do siebie, natomiast w innym oświetleniu (np. żarówki), z powodu ich różnego metameryzmu, jako różniące się między sobą.

Fizyczne wyjaśnienie metameriiEdytuj

Substancje barwiące wywołują odczucie barwy, ponieważ do oka obserwatora dociera światło o określonym widmie będącym wynikiem odbicia się od substancji barwiących tych długości fal świetlnych, które nie zostały pochłonięte przez substancje ze światła, które je oświetla. Ponieważ barwa jest wynikiem wrażenia wywołanego przez światło odbite, a jego widmo wynika z różnicy między widmem światła oświetlającego a długościami fal pochłoniętych przez substancje barwiące, stąd barwa może ulec zmianie, gdy oświetlana jest substancja barwiąca światłem o różnym widmie.

Zjawisko określone wyżej jako spektakularne można wytłumaczyć po pierwsze tym, że dwie substancje barwiące oświetlone określoną częścią widma światła widzialnego pochłaniają podobną część jego widma, natomiast oświetlone światłem o innym widmie, pochłaniają na tyle różne części widma z oświetlenia, że widziane są dwie różne barwy. Po drugie zjawisko to znajduje wytłumaczenie w oparciu o ograniczonej rozdzielności barwnej oka ludzkiego. Światło docierające do oka obserwatora mimo różnego widma wywołuje podobne poczucie barwy. Przy zmianie widma oświetlenia różnice te są na tyle silne, że obserwator postrzega, iż dwie substancje mające podobną barwę w danym oświetleniu – w oświetleniu o innym widmie, dają znacznie różniące się od siebie odczucie barw.

PrzypisyEdytuj

  1. metameria barw, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-05-11].