Mięśnie oddechowe

grupa mięśni warunkująca rytmikę ruchów oddechowych klatki piersiowej

Mięśnie oddechowe – grupa mięśni warunkujących prawidłową rytmikę ruchów oddechowych klatki piersiowej[1]. Ze względu na to, czy ich skurcz przyczynia się do wdechu czy wydechu, dzielone są odpowiednio na mięśnie wdechowe i mięśnie wydechowe[2].

Mięśnie oddechowe
muscles of respiration
Ilustracja

Do podstawowych mięśni wdechowych, działających podczas swobodnego, spokojnego oddychania, wliczają się u człowieka przepona i mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne, przy czym może pracować sama przepona (typ oddechowy przeponowy lub brzuszny), same mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne (typ oddechowy żebrowy lub piersiowy) lub mogą pracować razem (typ oddechowy mieszany, żebrowo-przeponowy). W przypadku wzmożonego lub utrudnionego oddechu mogą dołączać się także inne mięśnie jako pomocnicze mięśnie wdechowe: mięśnie pochyłe szyi (przedni, środkowy i tylny), mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięsień zębaty przedni, mięsień piersiowy większy, mięsień piersiowy mniejszy, wiązki żebrowe mięśnia najszerszego grzbietu, mięsień podobojczykowy, mięsień zębaty tylny górny[2][3].

Mięśniami wydechowymi w swobodnym, spokojnym oddychaniu u człowieka są mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne i mięsień poprzeczny klatki piersiowej. Przy utrudnionym wydechu i wtedy, gdy wydech odbywa się szybko (kaszel, kichanie, śmiech) dołączają się mięśnie wydechowe pomocnicze: mięśnie brzucha, części boczne mięśnia najszerszego grzbietu, mięsień zębaty tylny dolny[2][4][3].

Przypisy edytuj

  1. oddechowe mięśnie, [w:] Słownik tematyczny. Biologia, cz. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 106, ISBN 978-83-01-16530-7.
  2. a b c Bochenek i Reicher 2018 ↓, s. 696–698.
  3. a b Norbert Boss, Renate Jäckle, Hexal Podręczny leksykon medycyny, Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1996, s. 394, ISBN 83-85842-16-0.
  4. Bochenek i Reicher 2018 ↓, s. 658.

Bibliografia edytuj

  • Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna. Kości, stawy i więzadła, mięśnie, wyd. XIII, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019, ISBN 978-83-200-4323-5.