Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)[1] (ang. College of Inter-Area Individual Studies In the Humanities and Social Sciences[2]) – kolegium na prawach wydziału istniejące na niektórych uniwersytetach w Polsce, które umożliwia studentom studiowanie na kilku kierunkach jednocześnie.

CharakterystykaEdytuj

Dzięki MISH można studiować kilka kierunków jednocześnie. Dokładne wymogi procedowania są określane osobno przez każdą uczelnię. Istotą tego trybu studiów jest elastyczny, ustalany indywidualnie dla każdego studenta plan nauczania. Student realizuje minimum (bądź minima) programowe z kierunku wybranego jako wiodący (z którego będzie się pisać pracę magisterską), ale korzysta również z oferty poszczególnych przedmiotów lub wykładów wszystkich jednostek uczelnianych włączonych w projekt MISH.

MISH na Uniwersytecie WarszawskimEdytuj

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne jako pierwsze uruchomione zostały na Uniwersytecie Warszawskim z inicjatywy Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną UW (dziś Wydziału „Artes Liberales”) od roku akademickiego 1993/94[3].

W roku 2004 MISH zyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i otrzymał ocenę pozytywną w zakresie jakości kształcenia prowadzonego na poziomie magisterskim w Kolegium MISH UW.

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim trwają pięć lat[3].

RekrutacjaEdytuj

W Polsce podczas rekrutacji na uczelnie wyższe stosuje się wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego. Podczas rekrutacji na MISH wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości stanowi tylko część wymagań związanych z rekrutacją. Każdy kandydat odbywa również rozmowę z komisją rekrutacyjną, która ocenia kandydata na podstawie jego osiągnięć pozaszkolnych podczas nauki w szkole średniej oraz umiejętności retorycznych[4].

WładzeEdytuj

Międzywydziałowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi na Uniwersytecie Warszawskim zarządza prof. dr hab. Marek Wąsowicz wraz z dr hab. Małgorzatą Głowacką-Grajper, dr Anną Rosner oraz dr hab. Markiem Węcowskim[5].

MISH w PolsceEdytuj

Ku podobnym przemianom dążą również inne szkoły wyższe, o czym świadczy inicjatywa ośmiu uczelni powołania do życia studiów o podobnym charakterze, których struktura wzorowana jest na systemie stworzonym przez warszawskie Kolegium MISH[2].

MISH za granicąEdytuj

Dzięki współpracy z polskimi ośrodkami, studia tego typu utworzono na uniwersytetach Ukrainy i Białorusi:

  • we Lwowie, jako efekt współpracy Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki i Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego (2002 r.)
  • na Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie (2003 r.)
  • na Białoruskim Uniwersytecie w Mińsku (2004 r.).
  • w Humaniu, jako efekt współpracy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008 r.).

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Często także stosowana jest nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne.
  2. a b Informacje ogólne | Kolegium MISH, www.mish.uw.edu.pl [dostęp 2019-12-02].
  3. a b Studia w MISH | Kolegium MISH, www.mish.uw.edu.pl [dostęp 2019-12-02].
  4. XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH), „Uniwersytet Warszawski (pol.).
  5. Kolegium MISH, Uniwersytet Warszawski [dostęp 2019-12-02] (pol.).