Otwórz menu główne

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)[1]kolegium na prawach wydziału istniejące na niektórych uniwersytetach w Polsce, które umożliwia studentom studiowanie na kilku kierunkach jednocześnie.

Spis treści

CharakterystykaEdytuj

Dzięki MISH można studiować kilka kierunków jednocześnie. Dokładne wymogi procedowania są określane osobno przez każdą uczelnię. Istotą tego trybu studiów jest elastyczny, ustalany indywidualnie dla każdego studenta plan nauczania. Student realizuje minimum (bądź minima) programowe z kierunku wybranego jako wiodący (z którego będzie się pisać pracę magisterską), ale korzysta również z oferty poszczególnych przedmiotów lub wykładów wszystkich jednostek uczelnianych włączonych w projekt MISH.

MISH na Uniwersytecie WarszawskimEdytuj

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne jako pierwsze uruchomione zostały na Uniwersytecie Warszawskim z inicjatywy Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną UW (dziś Wydziału „Artes Liberales”) od roku akademickiego 1993/94.

W roku 2004 MISH zyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i otrzymał ocenę pozytywną w zakresie jakości kształcenia prowadzonego na poziomie magisterskim w Kolegium MISH UW.

MISH w PolsceEdytuj

Ku podobnym przemianom dążą również inne szkoły wyższe, o czym świadczy inicjatywa ośmiu uczelni powołania do życia studiów o podobnym charakterze, których struktura wzorowana jest na systemie stworzonym przez warszawskie Kolegium MISH.

MISH za granicąEdytuj

Dzięki współpracy z polskimi ośrodkami, studia tego typu utworzono na uniwersytetach Ukrainy i Białorusi:

  • we Lwowie, jako efekt współpracy Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki i Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego (2002 r.)
  • na Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie (2003 r.)
  • na Białoruskim Uniwersytecie w Mińsku (2004 r.).
  • w Humaniu, jako efekt współpracy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008 r.).

PrzypisyEdytuj

  1. Często także stosowana jest nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne.