Michał Giełgud

Michał Giełgud herbu własnego (zm. 1813), marszałek nadworny litewski od 1793 roku, szambelan Jego Królewskiej Mości w 1781/1782 roku[1], członek Sztabu Generalnego Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1792 roku[2], pisarz polny litewski w latach 1790-1793, konsyliarz Rady Nieustającej od 1786, marszałek konfederacji generalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, konsyliarz konfederacji żmudzkiej w konfederacji generalnej litewskiej konfederacji targowickiej[3], podkomorzy nadworny, pułkownik Księstwa Żmudzkiego, sędzia sejmowy[4].

Michał Giełgud
Herb
Giełgud
Rodzina Giełgudowie
Data śmierci 1813
Odznaczenia
Order Orła Białego Order Świętego Stanisława (Rzeczpospolita Obojga Narodów)

deputat Księstwa Żmudzkiego na Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego kadencji wileńskiej w 1781/1782 roku[5].

W 1812 roku przystąpił do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego[6].

Odznaczony Orderem Orła Białego i Orderem Świętego Stanisława.

PrzypisyEdytuj

  1. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794). Spis, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Andrzej rachuba i Przemysław P. Romaniuk, przy współpracy Andreja Macuka i Jegenija Aniszczenki, Warszawa 2004, s. 351.
  2. Ciąg dalszy Kalendarzyka narodowego i obcego na rok ... 1792 czyli II część, z konstytycyami od roku 1788 dnia 6 października do roku 1791 dnia 23 grudnia przez daty oznaczonemi, [1792], s. 546.
  3. Korrespondent Warszawski Donoszący Wiadomości Kraiowe y Zagraniczne. 1792, no 64 + dod., s. 586.
  4. Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008, 2008, s. 255.
  5. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794). Spis, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Andrzej rachuba i Przemysław P. Romaniuk, przy współpracy Andreja Macuka i Jegenija Aniszczenki, Warszawa 2004, s. 351.
  6. Dziennik Konfederacyi Jeneralnej Królestwa Polskiego. 1812, nr 10, s. 86.