Miernik trwałego dobrobytu ekonomicznego

Wskaźnik ekologicznych bogactw naturalnych Daly’ego i Cobba, nazywany też miernikiem trwałego dobrobytu ekonomicznego (ang. index of sustainable economic welfare, ISEW) – niepieniężna miara dobrobytu społecznego, która uwzględnia zarówno gospodarowanie zasobami mineralnymi jak i międzygeneracyjną sprawiedliwość społeczną. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę: średnie spożycie, podział dóbr i degradację środowiska.

Obliczanie ISEWEdytuj

 • Dodaje się natomiast:
  • wartość usług z pracy w gospodarstwie domowym
  • wartość usług z dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku
  • wartość usług z dróg i autostrad
  • konsumpcję związaną z edukacją i służbą zdrowia
  • wzrost kapitału netto
  • bilans inwestycji za granicą i zagranicznych w kraju

Jest to miernik oparty na wskaźnikach naturalnych i dlatego nie może uwzględniać takich elementów dobrobytu jak np. oszczędności ludności, gdyż są one oparte na miernikach pieniężnych.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Tadeusz Borys [red.], Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999, ​ISBN 83-85792-58-9
 • Marian Noga [red.], Ekologiczne i instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego. Aspekty globalne i regionalne, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, Opole 1998, ​ISBN 83-86762-05-5
 • Michał Gabriel Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, ​ISBN 83-7252-222-7