Mieszana Komisja Reewakuacyjna

Mieszana Komisja Reewakuacyjna (Смешанная Реэвакуационная Комиссия), Mieszana Rosyjsko-Ukraińsko-Polska Komisja Reewakuacyjna (Смешанная российско-украинско-польская реэвакуационная комиссия), Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna – jeden z organów wykonawczych zawartego traktatu ryskiego.

Komisja została powołana na podstawie artykułu Art. XV, pkt. 7 Traktatu ryskiego celem reewakuacji mienia stron Traktatu.

W skład Mieszanej Komisji Reewakuacyjnej weszły delegacje, pełniąc swoje funkcje również w Specjalnej Komisji Mieszanej - polska oraz rosyjsko-ukraińsko-białoruska.

Prezesami polskiej delegacji byli

prezesami delegacji rosyjsko-ukraińsko-białoruskiej

Powołano podkomisje:

  • Podkomisja Kolejowa
  • Podkomisja Szosowo-Wodna
  • Podkomisja Przemysłowa
  • Podkomisja Rolna
  • Podkomisja mienia b. Przedstawicielstw Polskich w Rosji i na Ukrainie

SiedzibaEdytuj

Główna Komisja rezydowała w Moskwie, w pałacyku A.A. Urusowa (proj. W.A. Gamburcew) przy Małym Charitoniewskim pier. 3 (Малый Харитоньевский пер.) (1922), oraz delegatury - w Warszawie i Piotrogrodzie.[1]

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy Kumaniecki: Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza–rokowania–traktat–komisje mieszane, Warszawa 1985

PrzypisyEdytuj

  1. Вся Москва: адресно-справочная книга 1922