Specjalna Komisja Mieszana

Specjalna Komisja Mieszana (Специальная Смешанная Комиссия), Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna – jeden z organów wykonawczych zawartego traktatu ryskiego.

Komisja została powołana na podstawie artykułu Art. XI, pkt. 15 Traktatu ryskiego celem restytucji dóbr kultury i archiwaliów stron Traktatu.

W skład Specjalnej Komisji Mieszanej weszły delegacje, pełniąc swoje funkcje również w Mieszanej Komisji Reewakuacyjnej - polska oraz rosyjsko-ukraińsko-białoruska.

Prezesami polskiej delegacji byli

prezesami delegacji rosyjsko-ukraińsko-białoruskiej

Główna Komisja rezydowała w Moskwie, delegatury - w Warszawie i Piotrogrodzie.

Powołano podkomisje:

  • Podkomisja Muzealna
  • Podkomisja Bibliotek i Archiwów Historycznych oraz pomocy naukowej
  • Podkomisja Archiwów Administracyjnych

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy Kumaniecki: Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza–rokowania–traktat–komisje mieszane, Warszawa 1985