Mieszko bytomski (także nitrzański lub vesprimski) (ur. pomiędzy 1295 a 1305, zm. pomiędzy 4 kwietnia a 10 sierpnia 1344) – książę siewierski[a] 13121328 (od ok. 1315 roku tylko formalnie), biskup nitrzański 13281334, biskup Veszprém (zachodnie Węgry) 13341344.

Mieszko bytomski
książę siewierski
Okres

od 1312
do 1328

Następca

Władysław bytomski

Dane biograficzne
Dynastia

Piastowie

Data urodzenia

1295/1305

Data śmierci

4 kwietnia/10 sierpnia 1344

Miejsce spoczynku

Katedra św. Michała w Veszprém

Ojciec

Kazimierz bytomski

Matka

Helena

Data urodzenia

ok. 1300

Data śmierci

1344

Biskup nitrzański
Okres sprawowania

1328-1334

Biskup veszprémski
Okres sprawowania

1334-1344

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Sakra biskupia

1328

Mieszko był najmłodszym synem Kazimierza bytomskiego i nieznanego pochodzenia Heleny. Jako piąty z kolei syn księcia bytomskiego Mieszko od dzieciństwa został przeznaczony do stanu duchownego. Pomimo tego w 1312 roku po śmierci Kazimierza uczestniczył w podziale ojcowizny i otrzymał przylegające do Małopolski księstwo siewierskie. Karierę swoją jednak związał z kościołem i już w 1313 roku został członkiem zakonu joannitów.

Dwa lata później razem ze starszym bratem Bolesławem Mieszko wyjechał na Węgry, gdzie korzystając z poparcia swojej siostry a żony Karola Roberta Marii uzurpował sobie w 1315 roku stanowisko przeora węgierskiej prowincji joannitów. W 1318 na wyraźne polecenie papieża zrezygnował z tej godności. Po raz ostatni jako joannita został wspomniany w 1388 r. Zapewne zrezygnował z przynależności do zakonu po objęciu biskupstwa nitrzańskiego. Po epizodzie związanym z funkcją przeora Mieszko był wiernym pomocnikiem brata Bolesława, który pod koniec życia zrewanżował się pomagając mu w 1328 roku objąć stanowisko biskupa Nitry. Stało się to wbrew stanowisku miejscowej kapituły, którą Bolesław do zgody zdołał nakłonić dopiero w wyniku zagrożenia opornym śmiercią. Ten swoisty zamach na autonomię kapituły, wobec pełnego poparcia okazanego Piastom bytomskim przez Karola Roberta i jego nową żonę Elżbietę Łokietkównę zakończył się pełnym sukcesem. Obejmując biskupstwo Mieszko zdecydował się ostatecznie zrezygnować z księstwa siewierskiego, które przekazał bratu Władysławowi.

Niekanoniczny wybór Mieszka na stanowisko biskupie spowodowało, że rządy w diecezji nie należały do najłatwiejszych. Pomimo tego Piastowicz bytomski dość mocno zaangażował się w działalność mającą na celu podniesienie znaczenia swojej biskupiej stolicy decydując się na rozpoczęcie z ogromnym rozmachem budowy nowej katedry (dokończonej już po śmierci Mieszka w 1355 roku).

W 1334 roku wobec ciągłych konfliktów z kapitułą Mieszko zdecydował się zostać biskupem w Veszprém (tym razem za zgodą papieską i miejscowych notabli). Wiązało się to jednocześnie z sięgnięciem do godności kanclerza królowej Elżbiety Łokietkówny (królowa z pewnością pilotowała sprawę zamiany biskupstw), co było niezwykle intratnym stanowiskiem (Mieszko z tytułu pełnienia funkcji kanclerskiej otrzymywał 500 grzywien rocznie z dochodów Elżbiety).

Ostatnie lata życia Mieszka upłynęły pod znakiem ścisłej współpracy z węgierskimi Andegawenami. W 1342 roku uczestniczył w koronacji nowego króla Ludwika, z którym również pozostał w bliskich kontaktach. Zmarł w 1344 roku i został pochowany w katedrze weszpremskiej.

Uwagi edytuj

  1. Sprawa objęcia przez Mieszka księstwa siewierskiego budzi spore wątpliwości, gdyż nie zachowało się żadne źródło o tym mówiące, a wszelkie pomysły na ten temat biorą się z analogii ze starszym bratem Mieszka - Bolesławem, który mimo kariery duchownego otrzymał jeszcze od ojca księstwo toszeckie. Za panowaniem Mieszka w Siewierzu opowiadają się: J. Horwat, Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV w., Gliwice 1993, s. 22, oraz S. Sroka, Władysław w: Piastowie. Leksykon Biograficzny, Kraków 1999, s. 732. Z hipotezą tą nie zgadzają się: B. Paszkiewicz, Pieniądz górnośląski w średniowieczu, Lublin 2000, s. 282, oraz J. Sperka, Mieszko w: Książęta i księżne Górnego Śląska, red. A. Barciak, Katowice 1995, s. 92-93.

Bibliografia edytuj

  • Jerzy Sperka, Mieszko w: Książęta i księżne Górnego Śląska, red. Antoni Barciak, Katowice 1995, s. 92-93.
  • Stanisław A. Sroka, Mieszko w: Piastowie. Leksykon Biograficzny, Kraków 1999, s. 735-736.
  • Stanisław A. Sroka, Z dziejów stosunków polsko-węgierskich w późnym średniowieczu, Kraków 1995, s. 84-101