Mikroflora – ogół mikroorganizmów (bakterii i drobnych grzybów lub grzybopodobnych protistów, czyli grup zaliczanych w dawnych ujęciach taksonomicznych do roślin) żyjących w danym środowisku np.: w ciele człowieka (flora fizjologiczna człowieka), przewodzie pokarmowym (flora bakteryjna jelita[1][2]), glebie[3], zbiorniku wodnym (mikroflora autochtoniczna wód). Pojęcie to funkcjonuje głównie w kontekście medycznym, w języku biologicznym ze względu na zmiany taksonomiczne bywa zastępowane nazwą mikrobiom lub mikrobiota.

Przypisy edytuj

  1. portalwiedzy.onet.pl, Mikroflora [dostęp: 2016-10-27].
  2. biotechnologia.pl, Mikroflora człowieka- czyli bogactwo mikrobów w naszym ciele [dostęp: 2016-10-27].
  3. Mikroflora gleby [dostęp: 2016-10-27].