Minerały ciężkie

Minerały ciężkie – grupa minerałów o gęstości właściwej równej lub większej 3 g/cm3 co odróżnia je od pospolitych minerałów skałotwórczych takich jak skalenie (o gęstości od 2,56 g/cm3 do 2,76 g/cm3) czy kwarc (gęstość 2,65 g/cm3).

Minerały ciężkie stanowią grupę składników akcesorycznych skał osadowych, do której należą zarówno minerały skałotwórcze takie jak amfibole, chloryty czy pirokseny jak i minerały akcesoryczne takie jak cyrkon, apatyt, dysten, granaty.

Identyfikacja minerałów ciężkich w skałach osadowychEdytuj

Podstawowym sposobem identyfikacji minerałów ciężkich w skałach osadowych jest identyfikacja ich cech optycznych w wykonanych preparatach mikroskopowych przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego. Proces ten poprzedza separacja minerałów z osadu, która bazuje na wykorzystaniu różnicy gęstości minerałów. Proces separacji odbywa się w cieczy ciężkiej (roztwór wody oraz substancji obciążającej ciecz, którą może być np. poliwolframian sodu) o gęstości około 2,84 g/cm3.

Cechy optyczne minerałów ciężkich
Nikol pojedynczy Nikol skrzyżowany
Barwa, pleochroizm Izotropia/anizotropia
Relief, smuga Beckego Dwójłomność, barwy interferencyjne
Pokrój Kąt wygaszenia światła
Łupliwość Zbliźniaczenia, budowa zonalna
Wrostki Pokrój, wrostki
Zmiany i przeobrażenia Badania konoskopowe

BibliografiaEdytuj

  • konoskopowe badania kryształów, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2009-09-09].
  • Heavy minerals in use; Developments in Sedimentology, Vol. 58
  • Heavy Minerals in 2004 Tsunami Deposits on Kho Khao Island Thailand (2009); R. Jagodziński, B. Sternal, W. Szczuciński, S. Lorenc; Polish J. of Environ. Study, Vol. 18 No. 1.
  • Metody Badań Minerałów i Skał (1979); praca zbiorowa pod red.: A. Bolewski, W. Żabiński; Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.