Minister do spraw europejskich

Minister do spraw europejskich – potoczna nazwa szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który pełnił funkcję sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. 1 stycznia 2010 Komitet Integracji Europejskiej został zniesiony. Dokonano fuzji UKiE z MSZ i odtąd istnieje jako Departament KSE, czyli departament obsługujący Komitet do Spraw Europejskich, którego przewodniczącym jest minister do spraw europejskich. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działach administracji rządowej urzędy ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych są rozdzielone.

Lista ministrówEdytuj

Minister-członek Rady Ministrów ds. kontaktów z Europejską Wspólnotą Gospodarczą

Szefowie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – sekretarze Komitetu Integracji Europejskiej (zwani ministrami ds. europejskich)

Przewodniczący departamentu KSE w MSZ:

Minister-członek Rady Ministrów do spraw europejskich:

Minister do spraw Unii Europejskiej:

  • Konrad Szymański od 5 marca 2020

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj