Ministerstwo Leśnictwa

ministerstwo PRL

Ministerstwo Leśnictwa – polskie ministerstwo istniejące w latach 1947–1956, powołane z zadaniem prowadzenia polityki w zakresie leśnictwa. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ministerstwo Leśnictwa
Państwo

 Polska

Data utworzenia

5 września 1947

Data likwidacji

11 lipca 1956

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Ustanowienie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy[1], Rada Ministrów ustanowiła dekretem z 1947 r. urząd Ministra Leśnictwa[2].

Ministrowie edytuj

Zakres działania edytuj

Do zakresu działania urzędu Ministra Leśnictwa należały sprawy:

 • polityki w zakresie leśnictwa i lasów;
 • związane z przejęciem lasów na własność Skarbu Państwa;
 • zagospodarowania lasów niepaństwowych i nadzoru na tymi lasami;
 • obrotu surowcem drzewnym i materiałami drzewnymi oraz innymi produktami i przetworami gospodarstwa leśnego;
 • zalesienie nieużytków;
 • ochrony lasów przed szkodnictwem;
 • sprawy łowieckie;
 • administracji lasów państwowych wraz ze związanymi z nimi gospodarczo wodami i gruntami nieleśnymi;
 • administracji państwowych i pozostających pod zarządem państwowym przedsiębiorstw przemysłowych przerabiających surowiec drzewny, materiały drzewne i inne produkty gospodarstwa leśnego.

Likwidacja Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych edytuj

Dekretem z 1947 r. zniesiono Dyrekcję Naczelną Lasów Państwowych, utworzoną rozporządzeniem Prezydenta RP w 1930 r., której uprawnienia przeszły na Ministra Leśnictwa[3].

Zniesienie urzędu edytuj

Na podstawie dekretu z 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, zniesiono urzędy Ministerstwa Leśnictwa i Ministerstwa Przemysłu Drzewnego i Papierniczego[4].

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy. Dz.U. z 1947 r. nr 49, poz. 252.
 2. Dekret z dnia 5 września 1947 r. o zakresie działania urzędu Ministra Leśnictwa. Dz.U. z 1947 r. nr 60, poz. 327.
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych. Dz.U. z 1930 r. nr 86, poz. 661.
 4. Dekret z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Dz.U. z 1956 r. nr 30, poz. 139.