MitraClip

MitraClip – mało inwazyjna metoda leczenia niedomykalności zastawki mitralnej stosowana u osób, u których niewskazana jest standardowa metoda chirurgiczna na otwartym sercu[1][2]. Po raz pierwszy wszczepiono MitraClip w roku 2003, a w roku 2013 amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła tę metodę do powszechnego stosowania[3][4]. Pierwsze polskie doświadczenia w zastosowaniu metody MitraClip zostały opublikowane w roku 2010[5]. MitraClip zbudowany jest z chromu i kobaltu i pokryty poliestrem w celu przyśpieszenia wzrostu otaczającej go tkanki. Skonstruowany został przez firmę Abbott Laboratories[6].

Obraz RTG przedstawiający dwa urządzenia MitraClips umieszczone w sercu
Schemat niedomykalności zastawki mitralnej
Strzałka wskazuje kierunek wstecznego przepływu krwi z lewej komory do lewego przedsionka podczas skurczu
1 – zastawka mitralna
2 – lewa komora
3 – lewy przedsionek
4 – aorta

ProceduraEdytuj

W znieczuleniu ogólnym cewnik z systemem MitraClip wprowadza się przez żyłę udową i żyłę główną górną do prawego przedsionka serca, a następnie przebijając przegrodę międzyprzedsionkową do lewego przedsionka serca. Cewnik ustawiany jest osiowo w ujściu mitralnym, a następnie zapinka przesuwana jest do lewej komory, poniżej płatków zastawki mitralnej. Po potwierdzeniu prawidłowego ustawienia systemu MitraClip płatki zastawki schwytane zostają przez ramiona zapinki, co powoduje zmniejszenie się niepożądanego wstecznego przepływu krwi z lewej komory do lewego przedsionka[5][7][8].

Zabieg wymaga ścisłej współpracy grupy specjalistów, kardiologa inwazyjnego, echokardiografisty, anestezjologa, kardiochirurga[5].

Wskazania i skuteczność urządzeniaEdytuj

Standardową metodą leczenia niedomykalności zastawki mitralnej jest operacja kardiochirurgiczna, podczas której przeprowadza się wymianę zastawki lub stosuje się zabieg naprawczy[5]. Operacja kardiochirurgiczna, będąc metodą z wyboru względu na skuteczność w długim przedziale czasowym, jest jednak ciężkim, inwazyjnym zabiegiem i dlatego nie jest wskazana dla wszystkich pacjentów[7], w szczególności u osób ze schorzeniami wątroby, po operacjach na klatce piersiowej, powyżej 75. roku życia[9].

MitraClip jest wskazany dla wybranej grupy pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzenie chirurgicznej operacji zastawki mitralnej[2]. Jest zabiegiem skutecznym i pozwala na zmniejszenie stopnia niedomykalności zastawki mitralnej, na polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta, jakości życia oraz skrócenie okresu rehabilitacji w porównaniu z operacją na otwartym sercu[5]. MitraClip stosuje się u wybranych pacjentów z ciężką postacią kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory[10].

PowikłaniaEdytuj

 • Częściowe odłączenie zapinki MitraClip[11]

PrzypisyEdytuj

 1. Mauro Chiarito i inni, Outcome after percutaneous edge-to-edge mitral repair for functional and degenerative mitral regurgitation: a systematic review and meta-analysis, „Heart”, 2017, DOI10.1136/heartjnl-2017-311412.
 2. a b Benjamin Wan i inni, A meta-analysis of MitraClip system versus surgery for treatment to severe mitral regurgitation, „Ann Cardiothorac Surg”, 2(6), 2013, s. 683–692, DOI10.3978/j.issn.2225-319X.2013.11.02, PMID24349969, PMCIDPMC3857006.
 3. Ted Feldman: Rollout of the MitraClip (ang.). W: Latest in Cardiology [on-line]. American College of Cardiology, marzec 2014. [dostęp 2017-12-15].
 4. Simon H. Sündermann i inni, Safety and feasibility of novel technology fusing echocardiography and fluoroscopy images during MitraClip interventions, „EuroInterventions”, 9(10), 2014, s. 1210–1216, DOI10.4244/EIJV9I10A203, PMID24103772.
 5. a b c d e Zbigniew Kalarus i inni, Metodyka i bezpieczeństwo zabiegu przeznaczyniowej redukcji ciężkiej pozawałowej niedomykalności mitralnej metodą MitraClip u 3 chorych wysokiego ryzyka leczenia operacyjnego — pierwsze polskie doświadczenia, „Kardiologia Polska”, 68(6), 2010, s. 729–735, PMID20806217.
 6. Hasan JILAIHAWI, Asma HUSSAINI, Saibal KAR, MitraClip: a novel percutaneous approach to mitral valve repair, „Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology)”, 12(8), s. 633-637, DOI10.1631/jzus.B1101009.
 7. a b Leor Perl i inni, Preliminary Experience Using the Transcatheter Mitral Valve Leaflet Repair Procedure, „Israel Med Assoc J”, 15(10), 2013, s. 608–612, PMID24266086.
 8. Ted Feldman i inni, Percutaneous Mitral Repair With the MitraClip System Safety and Midterm Durability in the Initial EVEREST (Endovascular Valve Edge-to-Edge REpair Study) Cohort, „Journal of the American College of Cardiology”, 54(8), 2009, DOI10.1016/j.jacc.2009.03.077.
 9. Patrick L. Whitlow i inni, Acute and 12-Month Results With Catheter-Based Mitral Valve Leaflet Repair, „Journal of the American College of Cardiology”, 59(2), 2012, DOI10.1016/j.jacc.2011.08.067.
 10. Ulrich Schafer, Felix Kreidel, Christian Frerker, MitraClip Implantation as a New Treatment Strategy against Systolic Anterior Motion-induced Outflow Tract Obstruction in Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy, „Heart, Lung and Circulation”, 23, 2014, e131–e135, DOI10.1016/j.hlc.2014.01.007.
 11. Adam Rdzanek i inni, Early partial clip detachment following transcatheter mitral valve repair, „Kardiologia Polska”, 75(3), 2017, s. 278, DOI10.5603/KP.2017.0051.