Przegroda międzyprzedsionkowa

Przegroda międzyprzedsionkowa (łac. septum interatriale) − w anatomii człowieka nieregularna, mniej więcej czworokątna ściana serca, oddzielająca prawy przedsionek od lewego[1]. Od strony przedsionka prawego ma zagłębienie – dół owalny (łac. fossa ovalis), będący pozostałością po otworze owalnym (łac. foramen ovale) występującym w życiu płodowym – którego dno stanowi zastawka otworu owalnego (łac. valvula foraminis ovalis) i który otoczony jest rąbkiem dołu owalnego (łac. limbus fossae ovalis)[2].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka. Tom III. Układ naczyniowy, wyd. IX, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018, ISBN 978-83-200-3257-4.