Monastyczna Liturgia Godzin

Monastyczna Liturgia Godzinbrewiarz, którym się posługują zakony monastyczne: Benedyktyni, Cystersi, Kameduli, Trapiści, Loretanki. Brewiarz zawiera kalendarz zakonów i zgromadzeń reguły świętego Benedykta. Monastyczna liturgia jest czterotomowym wydaniem książkowym o dwutygodniowym psałterzu. Do tekstów wspólnych jest dodatkowe oficjum o świętych mnichach i mniszkach.

Poszczególne godziny monastycznej liturgii godzin:

  • wezwanie: jeden psalm
  • jutrznia: trzy psalmy i pieśń ze Starego Testamentu
  • modlitwa przedpołudniowa, południowa, popołudniowa: trzy psalmy
  • nieszpory: trzy psalmy i pieśń z Nowego Testamentu
  • kompleta: od jednego do trzech psalmów
  • godzina czytań: w dni powszednie dwa nokturny każdy po trzy psalmy, w uroczystości i niedziele trzeci nokturn złożony z trzech pieśni ze Starego Testamentu.