Monitor (czasopismo)

Monitor (łac. „upominający”) – jedno z pierwszych polskojęzycznych czasopism, drukowane w latach 1765–1785[a][1].

Monitor
Częstotliwość

dwa razy w tygodniu

Państwo

 I Rzeczpospolita

Adres

Warszawa

Wydawca

Wawrzyniec Krzysztof Mitzler de Kolof

Pierwszy numer

21 marca 1765[1]

Ostatni numer

1785

Liczba stron

8

HistoriaEdytuj

Zostało założone przez Ignacego Krasickiego, Franciszka Bohomolca i Adama Kazimierza Czartoryskiego[2], a także z inicjatywy i przy wsparciu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pismo było wydawane w drukarni królewskiej[potrzebny przypis]. Ukazywało się dwa razy w tygodniu, zwykle miało 8 stron[1].

Redagowane na wzór angielskiego „The Spectator”, łącznie z zapożyczeniami niektórych artykułów z tego pisma[3]. Pismo popierało i promowało tolerancję religijną, rozwój nauk przyrodniczych oraz krytykowało feudalizm szlachecki i magnacki, a wspierało mieszczaństwo i chłopstwo[4]. W nowych, krótkich formach publicystycznych (eseje, reportaże, listy do redakcji, artykuły, felietony itp.), autorzy krytykowali sarmackie zacofanie, postulowali nowy wzór osobowy oświeconego szlachcica[5]. Zasadniczym celem czasopisma była poprawa obyczajów i moralności społeczeństwa[3]. Zwalczano m.in.:

 • pijaństwo i karciarstwo,
 • próżniactwo,
 • niechęć do dorobku cywilizacyjnego zagranicy,
 • tzw. modnisiostwo, czyli plotkarstwo,
 • manię pojedynkowania się,
 • panegiryzm,
 • fanatyzm religijny.

Czasopismo adresowane było do kręgu wykształconych czytelników, stało się w pierwszym okresie istnienia pisma nieoficjalnym organem prasowym partii królewskiej[3].

W Monitorze drukowano teksty najwybitniejszych pisarzy polskich XVIII w., jednak w niektórych latach, zwłaszcza późniejszych przeważały tłumaczenia i przeróbki autorów obcych albo własnych artykułów ze starszych roczników[6]. Np. cały rocznik 1772 był pióra Ignacego Krasickiego, który tłumaczył i adaptował do warunków polskich artykuły z angielskiego „The Spectator”[7][8].

UwagiEdytuj

 1. Wbrew niektórym źródłom, „Monitor” nie jest pierwszym polskim czasopismem. Ten tytuł należy do krakowskiego Merkuriusza Polskiego z 1661 r.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Klimowicz 1975 ↓, s. 84.
 2. Klimowicz 1975 ↓, s. 81.
 3. a b c Klimowicz 1975 ↓, s. 85.
 4. Klimowicz 1975 ↓, s. 85 i 88–90.
 5. Klimowicz 1975 ↓, s. 88, 89.
 6. Klimowicz 1975 ↓, s. 85, 88.
 7. Zofia Sinko, "Monitor" wobec angielskiego "Spectatora", Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956, s. 58–65.
 8. Zbigniew Goliński, Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2011, s. 332–333, ISBN 978-83-7654-047-4, OCLC 784708460.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj