Mostek – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Mostek
gromada
1954–1961
Państwo

 Polska

Województwo

krakowskie

Powiat

miechowski

Data powstania

6 października 1954

Data likwidacji

31 grudnia 1961

Siedziba

Mostek

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

4

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

16

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Mostek z siedzibą GRN w Mostku utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie miechowskim w woj. krakowskim, na mocy uchwały nr 24/IV/54 WRN w Krakowie z dnia 6 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Budzyń, Mostek, Poręba Górna i Zasępiec ze zniesionej gminy Szreniawa w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 16 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 sierpnia 1955 z gromady Mostek wyłączono wsie Poręba Górna i Zasępiec oraz część wsi Budzyń położoną na zachód od osi drogi Glanów–Lgota Wielka i z obszarów tych wsi utworzono nową gromadę Poręba Górna; do gromady Mostek przyłączono natomiast wsie Buk i Zawadka z gromady Chobędza w tymże powiecie[8].

Gromadę zniesiono 31 grudnia 1961, a jej obszar włączono do gromady Gołcza[9].

Przypisy

edytuj
  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr 24/IV/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu miechowskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 29 listopada 1954 r., Nr. 11, Poz. 50)
  7. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miechowie z dnia 2 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 36)
  8. Uchwała Nr 10/III/55 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 1955 r. w sprawie utworzenia gromady Poręba Górna i zmian granic gromad Mostek i Chobędza, w powiecie miechowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 15 września 1955 r., Nr. 9, Poz. 44)
  9. Uchwała Nr 13/3/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 18 września 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim; w Obwieszczeniu Prezydium WRN w Krakowie z dnia 18 grudnia 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 1961 r., Nr. 16, Poz. 228)