Mucja Tercja

Mucia Tertia była rzymską matroną żyjącą w I wieku p.n.e.

ŻyciorysEdytuj

Jako córka Kwintusa Mucjusza Scewoli wywodziła się z rodziny odgrywającej ważną rolę, a przedstawiciele tego rodu osiągali wówczas najwyższe urzędy. Jej ojciec sprawował urząd konsula w 95 p.n.e., a potem był przywódcą senatu oraz Pontifex Maximus. Był też wybitnym znawcą prawa cywilnego, autorem "Iuris civilis libri XVIII". Zginął w 86 p.n.e. w czasie zamieszek zabity przez stronników Gajusza Mariusza Młodszego, syna Gajusza Mariusza. Jej matką była Serwilia. Źródła antyczne wspominają o skandalu, który zakończył się rozwodem z Mucjuszem i małżeństwem z Kwintusem Cecyliuszem Metellusem. Z tego drugiego małżeństwa matki Mucja miała dwóch młodszych braci: Kwintusa Cecyliusza Metellusa Celera, męża Klodii i Kwintusa Cecyliusza Metellusa Neposa.

Pierwszym mężem Mucji był Gajusz Mariusz Młodszy, konsul w 82 p.n.e., którego poślubiła w bardzo młodym wieku. Mariusz zginął w wyniku przegranej z Sullą wojny domowej i Mucja została młodą, bezdzietną wdową. Wprowadzone wówczas prawa proskrypcyjne zabraniały jej powtórnego małżeństwa.

Sulla zmienił jednak swoją decyzję, między innymi ze względu na sytuację Mucji. W 79 p.n.e. zaaranżował jej małżeństwo z Gnejuszem Pompejuszem Wielkim. Miało to umocnić lojalność Pompejusza, niedawno owdowiałego po śmierci Emilli Skaury w połogu, też żony z politycznego nadania Sulli.

Mucja urodziła Pompejuszowi troje dzieci Gnejusza, Sekstusa i Pompeję.

Między 76 a 61 p.n.e. Pompejusz przebywał większość czasu poza Rzymem, prowadząc kampanie przeciwko Sertoriuszowi w Hiszpanii, przeciwko piratom na Morzu Śródziemnym, przeciwko Mitrydatesowi w Azji. Po ostatecznym powrocie do Rzymu w 62 p.n.e. przeprowadził rozwód z Mucją. Zgodnie z przekazem Cycerona podłożem była jej niewierność w czasie jego nieobecności. Miała m.in. być kochanką Cezara. Poślubiła później Marka Emiliusza Skaura, pretora w 56 p.n.e. z którym miała syna, też Marka Emiliusza Skaura. Mąż jej został oskarżony o przekupstwa wyborcze w wyborach konsulów na 53 p.n.e. i skazany na wygnanie. Mucja nie towarzyszyła mu na wygnaniu z Italii. Gdy członkowie II Triumwiratu: Oktawian, Marek Antoniusz i Marek Lepidus podzielili się władzą nad Rzymem, niezależność zdołał zachować jej syn Sekstus Pompejusz. Sprawował pełnię władzy nad Sycylią i na morzu wokół niej, kontrolując tym samym dostawy zboża do Italii. Obawa przed głodem wywoływała żądania zawarcia porozumienia między triumwirami a Sekstusem. Mucja brała udział w mediacjach mających doprowadzić do porozumienia jej syna, Seksusa, z przeciwnikami. W 39 p.n.e. doszło ostatecznie do zawarcia traktatu w Misenum godzącego Sekstusa Pompejusza z Oktawianem i Antoniuszem. Wkrótce jednak zawarte porozumienie rozpadło się, Sekstus został pokonany przez Marka Agrypę, zbiegł na Wschód, został tam jednak schwytany i stracony w 36 p.n.e. Syn Mucji, Marek Emiliusz Skaurus, po bitwie pod Akcjum wpadł w ręce Oktawiana i został skazany na śmierć. Uniknął wyroku dzięki wstawiennictwu swojej matki, Mucji.


Publiusz Mucjusz Scewola
konsul 175 p.n.e.
 
 
   
 
   
 
 
           
Publiusz Mucjusz Scewola
konsul w 133 p.n.e.
Kwintus Mucjusz Scewola "Augur"
konsul w 117 p.n.e.;znawca prawa cywilnego; stoik
 
 
   
 
   
 
   
 
 
               
Kwintus Mucjusz Scewola "Pontifex"
konsul w 95 p.n.e.; pontifex maximus; prawnik
•Serwilia
Mucja
•Lucjusz Licyniusz Krassus
Kwintus Mucjusz Scewola
trybun plebejski w 54 p.n.e.
 
 
 
   
Mucja Tercja
•1.Gaius Marius Minor
•2.Gnejusz Pompejusz Wielki
•3.Marek Emiliusz Skaurus
 
 
   
 
   
 
   
 
 
               
Gnejusz Pompejusz Młodszy
•Claudia
Sekstus Pompejusz
Skrybonia (II)
Pompeja
•1.Faustus Korneliusz Sulla
•2.Lucjusz Korneliusz Cynna pr.44
Marek Emiliusz Skaurus