Muzea w województwie zachodniopomorskim

lista w projekcie Wikimedia

Muzea województwa zachodniopomorskiego – spis muzeów, mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, podzielony według tematyki ekspozycji.

Wymienione placówki są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina (miasto)), osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły (uczelnie), a także przez osoby prywatne.

Typ muzeum Placówki
Muzea archeologiczne i historyczne
Muzea biograficzne
Muzea etnograficzne oraz skanseny
Muzea przyrodnicze, geologiczne i geograficzne
Muzea regionalne i miejskie
Muzea sakralne i religijne
Muzea sztuki
Muzea oraz skanseny techniki
Muzea wojskowe
Muzea zamkowe i pałacowe
Pozostałe muzea