Nabycie – uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób np. w drodze umowy, dziedziczenia, dawności.

Rodzaje nabyć edytuj

Bibliografia edytuj