Nadrzeczna olszyna górska

Nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae (Lüdi 1921) – zespół leśny należący do lasu wilgotnego, do grupy łęgów podgórsko-górskich.

Są to lasy występujące na aluwiach rzecznych w górach. Zasięg zespołu w Polsce jednoznacznie ograniczony jest do obszarów górskich, tzn. nie wychodzi poza granice trzech działów geobotanicznych: Sudeckiego, Zachodniokarpackiego i Wschodniokarpackiego. Jednak trudno jest oszacować rzeczywiste rozprzestrzenienie zespołu, m.in. dlatego, że w zestawieniu leśnym opierającym się na danych z lasów państwowych nie znaleziono danych o występowaniu lasu łęgowego górskiego.

Główne gatunki:

BibliografiaEdytuj

  • Jan Marek Matuszkiewicz: Zespoły leśne Polski. Wydaw. Naukowe PWN, 2001. ISBN 83-01-13401-1.