Nagroda PTF im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki

Nagroda PTF im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizykinagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy fizycznej oraz za popularyzację fizyki.

Nagroda ta przyznawana jest od 1993 roku; od 2003 roku eponimem dla nagrody jest Krzysztof Ernst, polski fizyk i popularyzator fizyki, autor książek "Fizyka sportu" i "Einstein na huśtawce". Od 2005 roku nagrodę uzupełnia Medal Krzysztofa Ernsta z wygrawerowanym na rewersie imieniem i nazwiskiem nagradzanego.

Wyróżnieni[1]:

 • 2019 Grzegorz Karwasz (Toruń) za długoletnią, wyróżniająca się działalność popularnonaukową, skalę prowadzonych działań, a zwłaszcza ich różnorodność i bezpośredni wkład w prowadzone działania.
 • 2018 Witold Zawadzki (Kraków) za skalę, a zwłaszcza różnorodność prowadzonych działań, obejmujących organizację konkursów o zasięgu ogólnopolskim, prowadzenie warsztatów, wykładów, pokazów dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych z Krakowa i okolic oraz różnych miejsc na terenie całego kraju
 • 2017 Piotr Sułkowski (Warszawa) za rozwinięcie i utrwalenie przedsięwzięcia popularyzatorskiego „Zapytaj fizyka” i inicjatywy profesjonalnie reklamujące tę inicjatywę oraz za osobisty udział w popularyzacji poprzez wygłaszanie wykładów, udział w audycjach telewizyjnych, radiowych i internetowych, przygotowanie artykułów popularnonaukowych a także za koordynację zespołu fizyków odpowiadających na setki nadchodzących pytań od zainteresowanej fizyką publiczności
 • 2016 Józefina Turło (Toruń) za długoletnią, wyróżniającą się działalność na rzecz promocji i podnoszenia poziomu edukacji fizycznej na terenie Polski i Europy poprzez własne publikacje, organizowanie seminariów, konferencji i warsztatów, założenie i kierowanie Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, a także za aktywne promowanie eksperymentów fizycznych i udział w międzynarodowych komitetach doradczych
 • 2015 Zofia Gołąb-Meyer (Kraków) za zaangażowanie i pasję, z jaką od lat wydawane są przez nią kwartalniki „Foton” i „Neutrino” poświęcone popularyzacji fizyki wśród uczniów, studentów i nauczycieli
 • 2014 Paweł Janowski (Kraków) za indywidualną, niezwykle intensywną i bardzo różnorodną działalność popularyzatorską
 • 2013 Adam Buczek (Poznań)
 • 2012 nagrody nie przyznano
 • 2011 Wojciech Nawrocik (Poznań), Jerzy Stelmach (Szczecin) za wszechstronną działalność popularyzującą fizykę w społeczeństwie i animację zainteresowań uczniów i młodzieży
 • 2010 Anna Hajdusianek (Wrocław)
 • 2009 Jan Stankowski (Poznań) za wszechstronną i pełną pasji działalność popularyzatorską, w szczególności za organizację warsztatów naukowych Lato z helem
 • 2008 Stanisław Bajtlik (Warszawa) za wszechstronną i pełną pasji działalność popularyzatorską
 • 2007 Andrzej Maziewski (Białystok) za popularyzację fizyki, zwłaszcza w ośrodku białostockim
 • 2006 Piotr Pierański (Poznań) za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki
 • 2005 Maciej Geller (Warszawa) za zainicjowanie i organizację Festiwali Nauki w Warszawie
 • 2004 Jan Gaj (Warszawa) za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki
 • 2003 Jerzy Jarosz, Aneta Szczygielska, Janina Pawlik (Katowice) za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki
 • 2002 Krzysztof Ernst (Warszawa) za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki
 • 2001 Małgorzata Klisowska (Rzeszów) za zaangażowaną działalność na rzecz promocji i upowszechniania fizyki w środowisku rzeszowskim
 • 2000 Urszula Woźnikowska-Bezak, Grażyna Jackowicz-Korczyńska, Beata Ryl (Katowice) za prowadzenie od 25 lat Grupy Twórczej Quark przy Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach
 • 1999 Wiktor Niedzicki (Warszawa)
 • 1997 Piotr Cieśliński (Warszawa), Stanisław Mrówczyński (Kielce)
 • 1995 Andrzej Drzewiński (Wrocław), Jacek Wojtkiewicz (Warszawa)
 • 1993 Waldemar Gorzkowski (Warszawa) za wieloletni wybitny wkład w organizację Olimpiad Fizycznych

PrzypisyEdytuj

 1. Nagroda PTF za Popularyzację Fizyki ptf.net.pl [dostęp 2018-12-01]