Nagroda

forma uznania osiągnięć

Nagroda:

Medal olimpijski z 1908 roku
  • w prawie: korzyść materialna lub niematerialna o wartości uznaniowej i funkcji motywacyjnej, przysporzona w wyrazie uznania za określone osiągnięcie (czynność bądź rezultat), niezwiązana z wartością świadczenia, za które jest przyznawana (tzn. niebędąca wynagrodzeniem, jak np. płaca za ekwiwalent świadczeń wykonanych lub będących do wykonania, ani zaliczką na poczet wynagrodzenia, przyszłych umów, ani korzyści przyszłych i niepewnych, które nie spełniają przesłanek i funkcji nagrody).
  • w życiu: formą uznania, wyróżnienia, pozytywnej oceny za:
    • osiągnięcia, wkład pracy, zaangażowanie w sprawę
    • zwycięstwo w konkursie lub w zawodach

Rodzaje nagród:

  • materialne (pieniężne, rzeczowe)
  • niematerialne (honorowe, jak dyplom, medal, uścisk ręki prezesa)

Nagroda honorowa lub nagroda pocieszenia – symboliczna nagroda nieprzedstawiająca wartości materialnej, przyznawana w wyrazie uznania za wyróżniające się osiągnięcia tym konkurentom, którym nie udało się zdobyć nagrody głównej.

Zobacz też edytuj