Narodowy Bank Węgier

Narodowy Bank Węgier (węg. Magyar Nemzeti Bank, w skrócie MNB) – węgierski bank centralny powstały w 1924 roku, działający na podstawie ustawy o Narodowym Banku Węgier z 2001 roku, pełniący funkcję banku centralnego na Węgrzech.

Narodowy Bank Węgier
Magyar Nemzeti Bank
Ilustracja
Ilustracja
Siedziba Narodowego Banku Węgier
Data założenia

1924

Państwo

 Węgry

Siedziba

Budapeszt

Prezes

György Matolcsy

Rodzaj banku

bank centralny

Strona internetowa

MNB funkcjonuje jako spółka akcyjna (akcje o wartości 10 mld forintów należą do skarbu państwa). W obowiązkach Narodowego Banku Węgier, poza emisją banknotów narodowych, leży prowadzenie zagranicznej polityki pieniężnej, zarządzanie rezerwami dewizowymi, prowadzenie statystyk i ich publikacja, utrzymanie stabilności systemu finansowego w kraju oraz rozwoju systemu płatniczego.

Narodowy Bank Węgier jest członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i posiada udział w jego kapitale w wysokości 77 milionów euro.

Centrala MNB mieści się w Budapeszcie. Oprócz niej na Narodowy Bank Węgier składa się także 26 departamentów pod nadzorem prezesa, 3 wiceprezesów i 10 dyrektorów wykonawczych. MNB ma 4 oddziały regionalne. Liczba pracowników na rok 2004 wynosiła 944.

Magyar Nemzeti Bank sfinansuje edukację nowych ekonomistów węgierskich, zrywając z nauczaniem błędnych neoliberalnych doktryn ekonomicznych. Kwota jaką instytucja chce na ten cel przeznaczyć to 200 miliardów HUF[1].

Struktura organizacyjnaEdytuj

MNB składa się z 4 podorganów współpracujących ze sobą.

Rada MonetarnaEdytuj

Rada monetarna jest najwyższym organem decyzyjnym MNB. Składa się z 7-9 członków nominowanych przez prezydenta Węgier na okres 6 lat, którzy spotykają się średnio dwa razy w miesiącu. Prezes MNB oraz wiceprezesi również są członkami Rady Monetarnej.

ZarządEdytuj

Zarząd to organ wykonawczy. W jego kompetencjach leży realizacja decyzji Rady Monetarnej. W skład zarządu wchodzi prezes i wiceprezesi.

Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyEdytuj

Podorgan ten reprezentowany jest przez Ministra Finansów. Jest uprawniony do wszelkich zmian w statucie MNB (lub jego ustanowienia), akceptacji bilansu bądź rachunku wyników oraz wyboru audytora.

Rada KonsultacyjnaEdytuj

W jej skład wchodzi 6 członków: przewodniczący, 3 członków wybieranych przez Parlament, przedstawiciel Ministerstwa Finansów oraz pełnomocnik Ministra Finansów. Zadaniem Rady jest ogólny nadzór nad działalnością MNB.

Polityka pieniężnaEdytuj

Narodowy Bank Węgier opiera swą politykę pieniężną na bezpośrednim celu inflacyjnym (<wyznaczonym na 4% pod koniec 2005 roku z zakresem tolerancji +/− 1 punkt procentowy). Strategia ta bazuje na stopie procentowej (oprocentowanie dwutygodniowych depozytów w banku centralnym).

Polityka kursu walutyEdytuj

Wpływ na wyznaczenie kursu forinta węgierskiego ma zarówno MNB, jak i rząd Węgier. System kursu walutowego przyjęty w czerwcu 2001 polega na wyznaczaniu przez popyt i podaż oraz wahaniu się go 15% powyżej oraz poniżej wyznaczonego kursu centralnego. Należy jednak wspomnieć, iż w przypadku, gdyby kurs osiągał wyznaczone uprzednio wartości zbliżone do skrajnych, Magyar Nemzeti Bank musi interweniować na rynku walutowym, powstrzymując aprecjację bądź deprecjację forinta.

Przykładem takiej ingerencji jest zmiana kursu węgierskiej waluty o 2,26% – miało to miejsce 4 czerwca 2003 roku.

PrzypisyEdytuj

  1. Wyborcza.pl, wyborcza.biz [dostęp 2020-07-09].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj