Nazwy miejscowe Polski

Nazwy miejscowe Polski – encyklopedyczny słownik poświęcony nazewnictwu miejscowości leżących na terenie Polski, pod redakcją Kazimierza Rymuta, wydawany tomach od 1996[1].

Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany
Autor

Kazimierz Rymut, Urszula Bijak, Barbara Czopek-Kopciuch

Tematyka

językoznawstwo, toponimia

Typ utworu

Słownik encyklopedyczny

Data powstania

1996–

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Kraków

Język

Język polski

Data wydania

1982–

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Zakład Onomastyki Polskiej, Pracownia Toponomastyczna, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN

Historia edytuj

Słownik został opracowywany w Pracowni Topomastycznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie na podstawie kartoteki Słownika nazw miejscowych Polski[2].

Zawartość edytuj

Zakres słownika obejmuje nazewnictwo miejscowości leżących na terytorium obecnej Polski. W publikacji nie zostały ujęte nazwy miejscowości znajdujące się w historycznych granicach Polski z innych okresów. Nie uwzględniono również nazwy części wsi, kolonii oraz przysiółków, a w miastach nazwy dzielnic, osiedli, placów i ulic, chyba że stanowią one pozostałość po dawniej istniejących wsiach. Słownik przedstawia również nazwy miejscowości nieistniejących, które zanikły i wyludniły się. Celem publikacji jest przedstawienie, dokumentacja oraz objaśnienie historii poszczególnych nazw[2].

Krytyka edytuj

Pierwsze dwa tomy wydane w latach 1996–1997 spotkały się z krytyką historyka Marka Derwicha, który wytknął autorom szereg błędów związanych głównie z datowaniem nazw miejscowości. W recenzji krytycznej, jaka ukazała się na łamach „Studiów źródłoznawczych”, wymienił wiele przykładów błędnego datowania nazw i wskazał, że niektóre miejscowości posiadają wcześniejszą dokumentację od tej podanej w słowniku[2].

Wydania edytuj

Po raz pierwszy publikacja wydana została w 1996. Dodruk do pierwszego wydania dofinansowany został przez Komitet Badań Naukowych w 2004. Całość wydawnictwa posiada numer ISBN 83-85579-29-X. Wydano następujące tomy:

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj