Nerw biodrowo-podbrzuszny

Nerw biodrowo-podbrzuszny (łac. nervus iliohypogastricus) - nerw odchodzący od splotu lędźwiowego (plexus lumbalis) od gałęzi brzusznych 12 nerwu piersiowego i pierwszego nerwu lędźwiowego.

PrzebiegEdytuj

Nerw leży na mięśniu czworobocznym lędźwi (musculus quadratus lumborum). Następnie wchodzi między mięsień poprzeczny brzucha (musculus transversus abdominis) a mięsień skośny wewnętrzny (musculus obliquus internus), po czym zdąża między mięśniem skośnym wewnętrznym i mięśniem skośnym zewnętrznym (musculus obliquus externus) do pochewki mięśnia prostego brzucha (musculus rectus abdominis)

GałęzieEdytuj

  • gałęzie otrzewnowe
  • gałąź skórna boczna
  • gałąź skórna przednia
  • gałęzie do mięśni: skośnych brzucha i poprzecznego brzucha

Obszary unerwieniaEdytuj

Zaopatrzenie czuciowe:

  • skóra bocznej okolicy biodra
  • skóra brzucha w okolicy więzadła pachwinowego i skóra okolicy łonowej
  • skóra pośladka okolicy przedniego odcinka mięśnia pośladkowego wielkiego

Zaopatrzenie ruchowe:


BibliografiaEdytuj