Społeczny model niepełnosprawności

postrzeganie problemów związanych z niepełnosprawnością jako wynikających z nieuwzględniania przez społeczeństwo potrzeb osób niepełnosprawnych

Społeczny model niepełnosprawności[1][2] – model niepełnosprawności, który identyfikuje bariery systemowe, postawy dyskryminujące oraz wykluczenie społeczne (zamierzone lub niezamierzone), które utrudniają lub uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym osiągnięcie przez nich wartościowego sposobu funkcjonowania. Społeczny model niepełnosprawności odróżnia się od dominującego medycznego modelu niepełnosprawności(inne języki), który jest analizą funkcjonalną ciała jako maszyny, którą należy naprawić, aby była zgodna z normatywnymi wartościami[3].

Znak, że miejsce jest dostępne dla niepełnosprawnych.

HistoriaEdytuj

Ruch na rzecz praw osób niepełnosprawnychEdytuj

Początek zmian w podejściu do niepełnosprawności nastąpił w latach 60. XX wieku, wraz z pojawieniem się ruchu emancypacyjnego osób z niepełnosprawnościami(inne języki)[1]. Około 1970 roku różne ugrupowania w Ameryce Północnej, w tym socjologowie, osoby niepełnosprawne i grupy polityczne skoncentrowane na niepełnosprawności, zaczęły odchodzić od przyjętego medycznego sposobu postrzegania niepełnosprawności. Zamiast tego zaczęli dyskutować o takich sprawach jak opresja, prawa obywatelskie i dostępność. Ta zmiana w dyskursie zaowocowała konceptualizacją niepełnosprawności, opartą na konstruktach społecznych[4]. Zgodnie z tym modelem osoby niepełnosprawne stanowią dyskryminowaną mniejszość społeczną[1].

W roku 1975 Paul Hunt(inne języki) założył Związek Upośledzonych Fizycznie Przeciw Segregacji (ang. Union of the Physically Impaired Agains SegregationUPIAS(inne języki))[1], który rok później opublikował manifest zatytułowany „Podstawowe Zasady Niepełnosprawności”[5]. W manifeście stwierdzono: „Z naszej perspektywy, to społeczeństwo upośledza osoby niepełnosprawne fizycznie. Niepełnosprawność jest czymś nadbudowanym nad naszymi ułomnościami przez fakt, że jesteśmy niepotrzebnie izolowani i wykluczani z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym”[1]. To stało się znane jako społeczna interpretacja, lub społeczna definicja, niepełnosprawności[6].

Mike OlivierEdytuj

Autorem terminu „społeczny model niepełnosprawności” jest Mike Oliver(inne języki), który po raz pierwszy użył go w roku 1981[7]. Opublikowana w 1990 roku książka Olivera The Politics of Disablement[8] jest często wymieniana jako istotny moment dla przyjęcia tego modelu. Książka ta zawierała zaledwie trzy strony poświęcone społecznemu modelowi niepełnosprawności[9].

Rozwój modeluEdytuj

Model społeczny został rozszerzony oraz udoskonalony przez naukowców i aktywistów z Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów w celu objęcia nim wszystkich osób niepełnosprawnych, w tym tych, które mają trudności w uczeniu się, niepełnosprawność intelektualną, a także problemy emocjonalne, behawioralne lub ze zdrowiem psychicznym[10][11].

Rozwiązania prawneEdytuj

Wielka BrytaniaEdytuj

W Anglii „Disability Discrimination Act” (Prawo Dyskryminacji Niepełnosprawnych) definiuje niepełnosprawność w sensie medycznym jako pewnego rodzaju warunki ograniczające dzienną aktywność. Wymaga jednak, żeby pracodawcy zrobili "sensowne zmiany" w sposobie działalności, tak żeby dostosować się do modelu „niepełnosprawności socjalnej”.

PolskaEdytuj

W Polsce obowiązuje definicja opracowana przez Zespół przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych określająca, iż „Niepełnosprawną jest osoba, której stan zdrowia fizycznego lub psychicznego powoduje trwałe lub długotrwałe utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie udziału w stosunkach społecznych i wypełnianie ról według przyjętych kryteriów i obowiązujących norm”.

Stany ZjednoczoneEdytuj

Aktem normującym cywilną odpowiedzialność dotyczącym niepełnosprawnych, w tym także za dyskryminację przeciw osobom niepełnosprawnym, jest „Americans with Disabilities Act of 1990” (ang. „Akt Amerykanie z Niepełnosprawnościami z 1990 r.”). Dyskryminacja osób niepełnosprawnych jest w nim traktowana na równi z dyskryminacją rasową, ze względu na płeć, pochodzenie, czy wyznanie (zdefiniowanymi przez „Civil Rights Act of 1964"; ang. „Akt Prawo Cywilne z 1964 r.”). Pewnego rodzaju niepełnosprawności – jak alkoholizm – są wyłączone spod mocy działania tego aktu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e Andrzej Twardowski, Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna, „Studia Edukacyjne” (48), 2018, s. 97–114, DOI10.14746/se.2018.48.7, ISSN 2719-6984 [dostęp 2023-03-30] (pol.).
 2. Barbara Gąciarz, Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej, [w:] Barbara Gąciarz, Seweryn Rudnicki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydawnictwa, Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014, ISBN 978-83-7464-701-4, OCLC 890398145 [dostęp 2023-03-30].
 3. John Paley, The Cartesian melodrama in nursing, „Nursing Philosophy”, 3 (3), 2002, s. 189–192, DOI10.1046/j.1466-769X.2002.00113.x [dostęp 2023-03-30] (ang.).
 4. M. Oliver, The social model of disability: thirty years on, „Disability & Society”, 2013, DOI10.1080/09687599.2013.818773 [dostęp 2023-03-30] (ang.).
 5. Union of the Physically Impaired Against Segregation, Fundamental Principles of Disability, UPIAS/Disability Alliance, 1976 [dostęp 2023-03-30] (ang.).
 6. Judy Hunt, No limits : the disabled people's movement : a radical history, Manchester 2019, s. 107, ISBN 1-913148-02-5, OCLC 1108503896 [dostęp 2023-03-30].
 7. Mike Oliver, A new model of the social work role in relation to disability, [w:] Jo Campling, The Handicapped Person: A New Perspective for Social Workers, RADAR, 17 września 1981 [dostęp 2023-03-30] (ang.).
 8. Michael Oliver, The politics of disablement, London: Macmillan Education, 1990, ISBN 0-333-43293-2, OCLC 59098076 [dostęp 2023-03-30].
 9. Mike Oliver, The social model of disability: thirty years on, „Disability & Society”, 28 (7), 2013, s. 1024–1026, DOI10.1080/09687599.2013.818773, ISSN 0968-7599 [dostęp 2023-03-30].
 10. Dan Goodley, 'Learning Difficulties', the Social Model of Disability and Impairment: Challenging epistemologies, „Disability & Society”, 16 (2), 2001, s. 207–231, DOI10.1080/09687590120035816, ISSN 0968-7599 [dostęp 2023-03-30].
 11. Disabling Imagery? | Ways of thinking about disability: 'Medical Model' vs 'Social Model' | Learning resources| BFI, old.bfi.org.uk [dostęp 2023-03-30].

Linki zewnętrzneEdytuj