Otwórz menu główne

Niepełnosprawność społeczna

Znak, że miejsce jest dostępne dla niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność społeczna (ang. disability) – warunki jakie społeczeństwo stwarza osobom z niepełnosprawnością.

Niepełnosprawność społeczna jest w dużej mierze wyznaczana przez warunki jakie społeczeństwo zapewnia osobom niepełnosprawnym – takim jak przysposobienie transportu czy budownictwa dla osób niepełnosprawnych. Mówiąc obrazowo to społeczeństwo określa kto i w jaki sposób jest niepełnosprawny; dla przykładu osoba studiująca na wyższej uczelni i poruszająca się na wózku inwalidzkim jest niepełnosprawna tylko wtedy, kiedy nie może wjechać do budynku wyższej uczelni, w którym są wysokie schody.

Niesprawność społeczną należy skontrastować z niepełnosprawnością medyczną.

Rozwiązania prawneEdytuj

Wielka BrytaniaEdytuj

W Anglii "Disability Discrimination Act" (Prawo Dyskryminacji Niepełnosprawnych) definiuje niepełnosprawność w sensie medycznym jako pewnego rodzaju warunki ograniczające dzienną aktywność. Wymaga jednak, żeby pracodawcy zrobili "sensowne zmiany" w sposobie działalności, tak żeby dostosować się do modelu "niepełnosprawności socjalnej".

PolskaEdytuj

W Polsce obowiązuje definicja opracowana przez Zespół przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych określająca, iż "Niepełnosprawną jest osoba, której stan zdrowia fizycznego lub psychicznego powoduje trwałe lub długotrwałe utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie udziału w stosunkach społecznych i wypełnianie ról według przyjętych kryteriów i obowiązujących norm".

Stany ZjednoczoneEdytuj

Aktem normującym cywilną odpowiedzialność dotyczącym niepełnosprawnych, w tym także za dyskryminację przeciw osobom niepełnosprawnym, jest „Americans with Disabilities Act of 1990” (ang. „Akt Amerykanie z Niepełnosprawnościami z 1990 r."). Dyskryminacja osób niepełnosprawnych jest w nim traktowana na równi z dyskryminacją rasową, ze względu na płeć, pochodzenie, czy wyznanie (zdefiniowanymi przez „Civil Rights Act of 1964"; ang. „Akt Prawo Cywilne z 1964 r."). Pewnego rodzaju niepełnosprawności – jak: alkoholizm i transseksualizm – są wyłączone spod mocy działania tego aktu.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj