Trudności w uczeniu się

Trudności w uczeniu się – grupa deficytów psychicznych uniemożliwiających przyswajanie materiału szkolnego na poziomie odpowiednim do wieku ucznia i jego ilorazu inteligencji:

Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych
ICD-10 F81
Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych
DiseasesDB 4509
MeSH D007859

Termin ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych intelektualnie, niewidomych/niedowidzących, niesłyszących/niedosłyszących, których problemy z przyswajaniem materiału szkolnego są determinowane przez niepełnosprawność.

PrzyczynyEdytuj

Trudności w uczeniu się mogą powstawać na skutek zaburzeń percepcyjnych, mikrouszkodzeń i dysfunkcji mózgu, zmian w OUN lub na skutek spowolnienia dojrzewania OUN[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Małgorzata Kupisiewicz: Słownik Pedagogiki Specjalnej. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 379-380. ISBN 978-83-01-17338-8. (pol.)

BibliografiaEdytuj

  • Władysława Pilecka: Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się. W: Władysław Dykcik: Pedagogika specjalna. Wyd. 2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2001, s. 241-262. ISBN 83-232-1103-5.