Nośniki oddziaływań

Nośniki oddziaływań – w teoriach kwantowych oddziaływania są przenoszone przez pewne cząstki zwane właśnie nośnikami oddziaływań lub kwantami oddziaływań. Istnieją dwie kategorie takich cząstek – rzeczywiste cząstki (przenoszące oddziaływania elementarne) oraz quasicząstki (pseudocząstki).

Oddziaływania przenoszone przez cząstki rzeczywiste:

  • elektromagnetyczne – nośnikiem oddziaływania są fotony, a teoria je opisująca to elektrodynamika kwantowa (ang. QEDQuantum Electro Dynamics)
  • oddziaływania słabe – tzw. bozony pośrednicząceZ i W± – pojawiają się w Modelu Standardowym
  • oddziaływania silne – nośnikiem oddziaływań silnych są gluony, ich istnienie wynika z chromodynamiki kwantowej (ang. QCDQuantum Chromo Dynamics)
  • oddziaływania grawitacyjne – istnieją przesłanki teoretyczne za istnieniem cząstki zwanej grawitonem (jej własności opisuje kwantowa grawitacja)

Pseudocząstki:

Zobacz też edytuj