Magnon (od magnetyzmu) jest kwazicząstką opisującą elementarny kwant propagujących się wzbudzeń spinowych w krysztale.

Magnon

Oddziałujące spiny w sieci krystalicznej mogą tworzyć propagujące się jak fale wzbudzenia, które nazywamy falami spinowymi. Fale spinowe są kolektywnymi wzbudzeniami układu spinów w krysztale. Wzbudzenia te mogą (zgodnie z mechaniką kwantową) być skwantowane podobnie jak fala elektromagnetyczna. Kwantem fali elektromagnetycznej jest foton. Kwant fali spinowej nazywamy magnonem. Propagujący się magnon posiada kwazipęd ( k jest wektorem falowym), energię Zależność dyspersyjna dla magnonów ma postać:

gdzie a jest stałą sieci, J całką wymiany, S wartością spinu a sumowanie odbywa się po najbliższych sąsiadach. W ferromagnetykach magnony zachowują się jak bozony ( w pierwszym przybliżeniu) o pewnej masie efektywnej. Układ oddziałujących spinów opisuje model Heisenberga.

Podobnymi kwazicząstkami sa: ekscytony, fonony, polarony i polarytrony.

LiteraturaEdytuj

  • J. Garbarczyk, Wstęp do fizyki ciała stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, ​ISBN 83-7207-176-4
  • Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1999
  • J.M. Ziman, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1977