Wektor falowy

Wektor falowywektor oznaczany wskazujący kierunek rozchodzenia się fali[1] i zwrot promienia fali. Wartość wektora falowego to liczba falowa:

gdzie:

długość fali.

Fala opisuje drgania rozchodzące się w przestrzeni, jest zatem funkcją położenia i czasu:

Wektor falowy jest uogólnieniem liczby falowej opisującej falę w ośrodku jednowymiarowym:

W mechanice kwantowejEdytuj

W mechanice kwantowej cząstki mają cechy zarówno falowe, jak i korpuskularne. Każdej cząstce o pędzie p odpowiada fala o wektorze falowym k:

 

co (dla cząstki nierelatywistycznej, gdy  ) prowadzi do związku energii z wektorem falowym:

 

gdzie   jest masą cząstki lub, w środowisku materialnym, masą efektywną  

PrzypisyEdytuj

  1. wektor falowy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-02].