Drgania

procesy wzrostu i spadku wielkości

Drgania, oscylacje[1] (z łac. oscillatio – kołysanie, wahanie), czasem wibracje[2]procesy, w trakcie których pewne wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie[3]. Czasem nakłada się dwa dodatkowe warunki na te zmiany[4]:

Drganie obciążnika na sprężynie

Układ drgający to inaczej oscylator.

Przykłady drgań edytuj

Szczególnymi rodzajami drgań rozpatrywanymi w fizyce są:

Powyższe rodzaje drgań można opisać identycznymi równaniami matematycznymi.

Klasyfikacja drgań edytuj

Drgania klasyfikuje się niezależnie od rodzaju drgającego układu a ale na podstawie matematycznych własności funkcji opisujących drgania, albo na podstawie równań określających te funkcje[3]:

 1. Ze względu możliwość określenia przebiegu funkcji na podstawie jej wartości w pewnym momencie:
  • deterministyczne,
  • niedeterministyczne.
 2. Ze względu na cykliczność:
  • okresowe,
   • harmoniczne
  • nieokresowe,
   • prawie okresowe
 3. Ze względu na działanie sił zewnętrznych na układ drgający:
 4. Ze względu na to czy równania je opisujące są liniowe:
 5. Ze względu na występowanie tłumienia:
  • nietłumione (zachowawcze),
  • tłumione.
 6. Najmniejszą liczbę niezależnych funkcji umożliwiających opisanie procesu, zwaną liczbą stopni swobody:
  • o jednym stopniu swobody,
  • o wielu stopniach swobody,
  • o nieskończonej liczbie stopni swobody

Opis niektórych rodzajów drgań edytuj

Drgania okresowe edytuj

Wykres wychylenia w funkcji czasu t dla drgań harmonicznych. Przedstawia on drgania harmoniczne nietłumione o amplitudzie y0 i okresie oscylacji T

Drgania okresowe – powtarzają się w równych odstępach czasu.

Szczególnym przypadkiem jest ruch harmoniczny, powstający pod wpływem siły działającej przeciwnie do wychylenia ciała od położenia równowagi, o wartości proporcjonalnej do wychylenia. Wykres zależności położenia od czasu jest dla takiego ruchu sinusoidą. Ruch anharmoniczny zachodzi dla większych amplitud drgań układu, gdy siła przestaje być proporcjonalna do wychylenia, np. w drganiach wahadła matematycznego, czy drgań molekuł gazu o wysokiej temperaturze.

Drgania nieokresowe – powtarzają się w nierównych odstępach czasu. Szczególnym przypadkiem drgań są tu drgania prawie okresowe.

Drgania swobodne edytuj

Drgania swobodne – występują, gdy na układ nie działa żadna zmienna siła zewnętrzna, która wpływa na proces drgań. Stała siła o niewielkiej wartości lub działająca w układzie liniowym nie wpływa na drgania ciała, jedynie przesuwa położenie równowagi. Układ taki jest zachowawczy, tzn. energia drgań nie zmienia się.

Drgania nieautonomiczne edytuj

Drgania nieautonomiczne – występują, gdy na układ działa siła zewnętrzna mająca wpływ na drgania.

Drgania wymuszone – powstają pod wpływem siły zewnętrznej, okresowo zmiennej. Mogą prowadzić do wielkiego wzrostu amplitudy drgań, a nawet do zniszczenia układu, gdy częstotliwość siły wymuszającej jest bliska lub równa częstotliwości drgań własnych układu – powstaje tzw. rezonans drgań.

Drgania tłumione edytuj

Drgania nieswobodne, tłumione – powstają np. pod wpływem sił tarcia (np. gdy siła jest proporcjonalna do prędkości ciała i przeciwnie skierowana) – wtedy energia drgań zmniejsza się, zamieniając się w energię cieplną; tłumienie drgań układu powstaje też, gdy oddziałuje on na inny układ, oddając mu część lub całość swojej energii, np. w zjawisku rezonansu. Np. W medycynie zjawisko rezonansu magnetycznego, polegające na wzbudzaniu stanów magnetycznych jąder atomowych za pomocą fali elektromagnetycznej stosuje się w ramach jednej z technik tomograficznych, zwanej obrazowaniem rezonansu magnetycznego.

Drgania samowzbudne edytuj

Drgania samowzbudne powstają, gdy energia drgań rośnie lub jest podtrzymywana na stałym poziomie kosztem energii, dostarczanej do układu, pomimo występowania tłumienia.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. oscylacje, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-03-08].
 2. wibracje, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-03-08].
 3. a b praca zbiorowa: Encyklopedia Fizyki. T. I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, s. 381.
 4. drgania, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-02-18].

Linki zewnętrzne edytuj