Nonet (łac. nonus - dziewiąty, ang. nonet, fr. nonet, niem. Nonett, wł. nonetto) - utwór muzyczny na 9 instrumentów solowych, rzadziej głosów, także zespół złożony z 9 wykonawców. Nonet uważany jest za najliczniejszy zespół kameralny zdolny do swobodnego występowania bez dyrygenta.