Nowa Bystrzyca (gromada)

Nowa Bystrzyca (do 30 XII 1961 Stara Bystrzyca) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Nowa Bystrzyca
gromada
1961–1972
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

wrocławskie

Powiat

bystrzycki

Data powstania

31 grudnia 1961

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Nowa Bystrzyca

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1965)

17

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Nowa Bystrzyca z siedzibą GRN w Nowej Bystrzycy utworzono 31 grudnia 1961 w powiecie bystrzyckim w woj. wrocławskim w związku z przeniesieniem siedziby GRN gromady Stara Bystrzyca ze Starej Bystrzycy do Nowej Bystrzycy i zmianą nazwy jednostki (zwiększonej tego samego dnia o wsie Młoty, Spalona, Huta, Wójtowice, Lasówka, Piaskowice i Mostowice) na gromada Nowa Bystrzyca[5]. Dla gromady ustalono 17 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[7].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr 20 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 6 października 1961 r. w sprawie zniesienia, łączenia, tworzenia, zmiany granic oraz przeniesienia siedzib niektórych gromad w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 1961 r., Nr. 10, Poz. 51), zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 510/61 z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w przedmiocie zniesienia i utworzenia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 1961 r., Nr. 10, Poz. 52)
  6. Uchwała Nr 58/65 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 1965 r., Nr. 2, Poz. 11)
  7. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.