Otwórz menu główne

Nowy Robotnikogólnopolski miesięcznik społeczno-polityczny – ukazujący się od września 2003 do września 2006 roku. Czasopismo związane było z młodą polską lewicą, ruchem alterglobalistycznym oraz ruchem związkowym. Nowy Robotnik powstał jako kontynuacja wcześniejszego periodyku noszącego nazwę Robotnik Śląski.

Nowy Robotnik
Częstotliwość miesięcznik
Państwo Polska 
Wydawca Wydawnictwo "Robotnik Śląski"
Rodzaj czasopisma lewicowe pismo społeczno-polityczne
Pierwsze wydanie wrzesień 2003
Ostatnie wydanie wrzesień 2006
Redaktor naczelny Jan Czarski
Format A4
Liczba stron 28
ISSN 1731-5336
OCLC 61247075
[nr.freshsite.pl Strona internetowa]

Problemy opisywane w NR to przede wszystkim krytyka neoliberalizmu i społeczeństwa konsumpcyjnego, analiza sytuacji pracowniczej w Polsce i za granicą, opis form i metod protestu pracowniczego, promowanie bojkotu konsumenckiego, przedstawianie wydarzeń w ruchu alterglobalistycznym na świecie. Czasami zdarzały się w czasopiśmie przedruki z zagranicznych, szczególnie francuskich pism lewicowych. Pismo to wydawane było w formacie A4, liczyło 28 stron.

Corocznie osoby współpracujące z NR organizowały Gewariady w zaprzyjaźnionym chorzowskim Rebelbarze, a także spotkania z przedstawicielami Trzeciego Świata.

Redaktorzy i współpracownicy (kolektyw) NREdytuj

Stałe działyEdytuj

strony sponsorowane ukazujące się nieregularnieEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj