ATTAC (fr. Association pour la Taxation des Transactions pour l’ Aide aux Citoyens lub ang. Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens – Obywatelska Inicjatywa Opodatkowania Obrotu Kapitałowego) – międzynarodowy ruch społeczny, powstały w grudniu 1998 w Paryżu, mający pierwotnie na celu propagowanie wprowadzenia podatku Tobina. Później organizacja dołączyła inne postulaty takie jak:

Manifestacja członków ruchu ATTAC w Paryżu (19 listopada 2005)

ATTAC w Polsce edytuj

ATTAC Polska powstał w 2001 roku. Jego formalnymi (wpis w KRS) założycielami byli: Stefan Adamski, Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda.

Pierwsze walne zebranie, na którym wybrano władze stowarzyszenia i nakreślono kierunki działania, odbyło się w Gdańsku, 15 września 2001 roku. Obecni na spotkaniu byli działacze francuskiego ATTAC, wraz z Ewą Kubasiewicz-Houée. Pierwszym przewodniczącym zarządu stowarzyszenia został Maciej Muskat, a wiceprzewodniczącą Joanna Duda-Gwiazda. Później przewodniczącą stowarzyszenia została Ewa Ziółkowska.

Członkiem honorowym stowarzyszenia był Tadeusz Kowalik, jest nim Maria Szyszkowska.

Linki zewnętrzne edytuj