Nun (litera)

Nun (נ/ן ,ن) – czternasta litera alfabetów semickich, m.in. fenickiego, aramejskiego, arabskiego i hebrajskiego. W hebrajskim odpowiada dźwiękowi [n], jak np. lifnej לפני (przed) lub tejman תימן (Jemen).

Fenicka litera nun
Hebrajska litera nun w kroju pisma (kolejno od prawej do lewej): nowoczesnym bezszeryfowym i tradycyjnym