Alfabet aramejski

rodzaj alfabetu

Alfabet aramejski – jeden z najstarszych alfabetów, wykazuje znaczne podobieństwo z alfabetem fenickim. Był alfabetem spółgłoskowym (abdżadem). Prawdopodobnie od niego wywodzą się współczesne alfabety: hebrajski, arabski, indyjskie i staroturecki. Alfabet aramejski służył w starożytności do zapisu języka aramejskiego (współcześnie język aramejski korzysta z alfabetu syryjskiego lub hebrajskiego).

Nazwa litery Wygląd litery Odpowiednik w hebrajskim Odpowiednik w syryjskim Wymowa
Alef א ܐ zwarcie krtaniowe; ā, ē
Bet ב ܒ b, w
Gimel ג ܓ g
Dalet ד ܕ d
Hej ה ܗ h, bezdźwięczne
Waw ו ܘ w; ō, ū
Zajin ז ܙ z
Chet ח ܚ [ħ]
Tet ט ܛ emfatyczne [tˁ]
Jod י ܝ j; ī, ē
Kaf ך / כ ܟ k
Lamed ל ܠ l
Mem ם / מ ܡ m
Nun ן / נ ܢ n
Samech ס ܤ s
Ajin ע ܥ bezdźwięczne
Pe ף / פ ܦ p, f
Cade , ץ / צ ܨ emfatyczne s
Kof ק ܩ k, q
Resz ר ܪ r
Szin ש ܫ š
Taw ת ܬ t, t

Zobacz też edytuj