Ośrodek termoregulacji

Schemat ludzkiej termoregulacji. Opis w języku angielskim.

Ośrodek termoregulacji – nagromadzenie neuronów termoczułych w podwzgórzu.

Neurony ośrodka termoregulacji zbierają informację czuciową z termoreceptorów skóry i wysyłają projekcje do mięśni), powodując reakcję termoefektorów i akumulację lub rozpraszanie ciepła, lub zmianę temperatury nastawczej organizmu (tzw. set point) w reakcji na różne substancje zewnątrz i wewnątrzpochodne (neurotoksyny, toksyny bakteryjne, kinetyny, uraz).

Ośrodek termoregulacji anatomicznie odpowiada obszarowi przedwzrokowemu podwzgórza, w którym znajdują się cztery jądra przedwzrokowe podwzgórza: boczne, przyśrodkowe, pośrodkowe i okołokomorowe.