O-QPSK

odmiana modulacji PSK. Jest ona nieomal identyczną modulacją jak QPSK

O-QPSK (ang. Offset Quadrature Phase Shift Keying) – odmiana modulacji PSK. Jest ona nieomal identyczną modulacją jak QPSK, różnica polega tylko na tym, że ciąg bitów pochodzących z wejściowego ciągu kodowego w kanale (kwadraturowym) przesunięty jest o okres [s] względem bitów w kanale (synfazowym). Modulacja ta znajduje zastosowanie głównie w systemach łączności satelitarnej.

Schemat blokowy modulatora jest następujący:

Porównanie kanałów i w modulacjach QPSK i O-QPSK:

Modulacja QPSK Modulacja O-QPSK

Dzięki opóźnieniu bitów w kanale unika się sytuacji, w której wartość zmiany fazy na granicy znaku wyniesie Ponadto czas trwania pojedynczego znaku wynosi a w jego obrębie tylko jeden bit z dwubitu może zmienić wartość. Dlatego właśnie zmiana fazy na granicy dwóch znaków może wynieść 0, albo Wtedy sygnał O-QPSK jest opisywany następująco:

gdzie:

oraz funkcjami ortogonalnymi,

co pozwala na zakodowanie 4 różnych wartości binarnych, czyli 2 bitów:

i Faza
O-QPSK
Dane
wejściowe
Sygnał odpowiadający
każdej wartości fazy
1 10
2 00
3 01
4 11

Ciąg kodowy odzyskuje się za pomocą demodulatora przedstawionego poniżej:

Schemat blokowy demodulatora

Zobacz też Edytuj