Obrączkowanie (sadownictwo)

Obrączkowanie (ang. girdling) – zabieg polegający na usunięciu z pnia pierścienia tkanek. Usunięte mogą być tkanki aż do floemu lub jedynie warstwa kory. Jeżeli usunięta zostanie warstwa tkanek łącznie z floemem, zabieg prowadzi do śmierci rośliny w wyniku zatrzymania transportu związków organicznych z nadziemnej części rośliny do korzeni. Usunięcie samej kory prowadzi do zmian fizjologicznych w roślinie wykorzystywanych praktycznie w sadownictwie lub do prowadzenia badań[1].

Drzewo po zabiegu obrączkowania

Obrączkowanie prowadzi do mobilizacji rezerw węglowodanów nierozpuszczalnych w korzeniach i tkankach kory[2]. Zaburzenie transportu asymilatów powoduje wzrost plonowania[3], wcześniejsze owocowanie, oraz wcześniejsze starzenie i opadanie liści. Obrączkowanie prowadzi do gromadzenia się zwiększonych ilości skrobi i innych węglowodanów w pędzie oraz do zwiększenia stężenia endogennych regulatorów wzrostu prowadzącego do wcześniejszego wejścia w fazę generatywną i szybszego rozwoju organów generatywnych[4]. Jednocześnie wykazano, że wraz z zaburzeniem transportu floemowego dochodzi do zaburzenia transportu ksylemowego[5].

Doświadczenia na obrączkowanych drzewach lasów borealnych wykazały, że transport asymilatów do korzeni oraz związanych z nimi grzybami mikoryzowymi jest odpowiedzialny za około 50% oddychania gleby w tych ekosystemach[6].

PrzypisyEdytuj

  1. A. R. A. Noel. The girdled tree. „The Botanical Review”. 36 (2), s. 162–195, 1970. DOI: 10.1007/BF02858959. ISSN 0006-8101 (ang.). 
  2. M-O. Jordan, R. Habib. Mobilizable carbon reserves in young peach trees as evidenced by trunk girdling experiments. „Journal of Experimental Botany”. 47 (1), s. 79–87, 1996. DOI: 10.1093/jxb/47.1.79. ISSN 0022-0957 (ang.). 
  3. 5 Easy Steps for Girdling a Tree to Make it Produce More Fruit (ang.). [dostęp 2014-05-14].
  4. IR Dann, RA Wildes, DJ Chalmers. Effects of Limb Girdling on Growth and Development of Competing Fruit and Vegetative Tissues of Peach Trees. „Australian Journal of Plant Physiology”. 11 (2), s. 49, 1984. DOI: 10.1071/PP9840049. ISSN 0310-7841 (ang.). 
  5. M. A. Zwieniecki, P. J. Melcher, T. S. Feild, N. M. Holbrook. A potential role for xylem-phloem interactions in the hydraulic architecture of trees: effects of phloem girdling on xylem hydraulic conductance. „Tree Physiology”. 24 (8), s. 911–917, 2004. DOI: 10.1093/treephys/24.8.911. ISSN 0829-318X (ang.). 
  6. Peter Högberg, Anders Nordgren, Nina Buchmann, Andrew F. S. Taylor i inni. Large-scale forest girdling shows that current photosynthesis drives soil respiration. „Nature”. 411 (6839), s. 789–792, 2001. DOI: 10.1038/35081058. ISSN 00280836 (ang.).