Obrońca z urzędu

Obrońca z urzęduobrońca oskarżonego lub podejrzanego przydzielany przez sąd, wyznaczony spośród osób uprawnionych do wykonywania funkcji obrońcy w danym okręgu sądowym. Ustanowienie obrońcy z urzędu może mieć miejsce zarówno w postępowaniu przed sądem, jak i na etapie postępowania przygotowawczego[1].

Przydział obrońcy następuje:

PrzypisyEdytuj

  1. Obrońca z urzędu, www.infor.pl [dostęp 2020-06-12] (ang.).
  2. Obrońca z urzędu w sprawach o wykroczenia, www.infor.pl [dostęp 2020-06-12] (ang.).
  3. Komu przysługuje obrońca z urzędu?, www.infor.pl [dostęp 2020-06-12] (ang.).