Obrzęk (wada drewna)

Obrzęk, obrzęk pniawada drewna z grupy wad kształtu. Zniekształcenie w postaci narośli, zgrubień, wybrzuszeń, w przeciwieństwie do raka składające się z drewna zdrowego, jednak często o odmiennej, zawiłej budowie.

Ze względu na swój wygląd i charakter obrzęk często traktowany jest jak rak.

Obrzęk powodowany jest przez różnego rodzaju bodźce zewnętrzne. Uszkodzenie uaktywnia odpowiednie tkanki zabliźniające, powstaje lokalne poszerzenie słoja rocznego, które z roku na rok może być potęgowane. Uszkodzenie może również doprowadzić do masowego pobudzenia pączków śpiących.

Wada zmniejsza wytrzymałość mechaniczną materiału.

Wieloletnie obrzęki na brzozie (zwane czeczotą) i jaworze (zwane ptasim oczkiem) są cenne i poszukiwane do produkcji oklein. Brzoza karelska często pozyskiwana jest właśnie ze względu na występowanie czeczoty.