Obserwacja wpływowa

Obserwacja wpływowa – w statystyce odmiana obserwacji nietypowej. Jej wystąpienie i wartość mogą znacznie zniekształcić wyniki oszacowania modelu. W analizie regresji liniowej obserwacja wpływowa powoduje zmianę nachylenia prostej regresji, zaś jej usunięcie ze zbioru danych nieproporcjonalnie dużą zmianę wektora współczynników regresji w porównaniu z sytuacją, w której problematycznej obserwacji by nie było.

Diagnostyka edytuj

Wpływ ten można oszacować, obliczając pochodną cząstkową estymatora po wartości jednej obserwacji.

Na przykład dla nieobciążonego estymatora wariancji:

 

najbardziej wpływowe są obserwacje najbardziej oddalone od średniej, gdyż:

  

Bardziej zaawansowaną koncepcją szacowania wpływu zaburzenia obserwacji na estymatory jest funkcja wpływu.


Bibliografia edytuj

  • Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Warszawa: WNT, 2006. ISBN 83-204-3242-1.

Zobacz też edytuj