Odchylenie bezwzględne

Odchylenie bezwzględne elementu zbioru danych statystycznych to wartość bezwzględna różnicy wartości dla tego elementu i pewnego ustalonego punktu

Za ustalony punkt, od którego liczone jest odchylenie bezwzględne, przyjmuje się zazwyczaj medianę lub średnią arytmetyczną.

Odchylenia bezwzględne są wykorzystywane przy obliczaniu średniego odchylenia bezwzględnego.

Zobacz teżEdytuj