Odwiert badawczy na terenie kopalni siarki La Casualidad, Argentyna

Odwiertotwór wiertniczy, wykonany w górotworze dla celów badawczych, poszukiwawczych, dokumentacyjnych lub eksploatacyjnych, w którym zakończono prace wiertnicze oraz uzbrojono w głowicę pozwalającą na eksploatację kopaliny.

Rozróżnia się odwierty pionowe i poziome.

Zobacz teżEdytuj

SG-3 – najgłębszy odwiert na świecie