Okjeo było małym państwem plemiennym powstałym na ziemiach wybrzeża Morza Japońskiego. Zajmowało teren dzisiejszej prowincji Hamgyŏng (współcześnie w Korei Północnej), od południa granicząc z innym małym państwem Tongye. Założone było na terenie administrowanym przez chiński Lintun a poprzednio okupowanym przez lud Imdun. Oba państwa Okjeo oraz Tongye zostały w późniejszym okresie wchłonięte przez Goguryeo.

Okjeo
Nazwa koreańska
Hangul 옥저
Hancha 高麗
Transkrypcja poprawiona Okjeo
Transkrypcja MCR Okchŏ
Wymowa (IPA) okcʌ

Nasz wiedza o Okjeo jest niepełna. Wiemy, że praktykowali aranżowane małżeństwa, panna młoda od dziecka mieszkała z rodziną przyszłego pana młodego, ich system polityczny nie był monarchią. Język podobny był do tego używanego w państwach Goguryeo oraz Buyeo.

W I lub II w. n.e. król Taejo zredukował Okjeo do lenna Goguryeo. W 285 roku do Okjeo uciekli synowie i bracia króla państwa Buyeo. Przypuszcza się, że w tym czasie Okjeo osiągnęło pewien poziom niezależności.